Pro rodiče

Informace pro rodiče

Školné - splatné do 15. dne v měsíci činí 900,- Kč. (od 1. 9. 2020)!!!

 Prosíme rodiče o změnu trvalých příkazů.

Platba na účet MŠ 182070287/0300, uveďte prosím jméno zadavatele trvalého příkazu a jméno dítěte. Pokud se Vaše jméno liší od jména dítěte, oznamte to prosím ředitelce MŠ.

Stravné platí rodiče školní jídelně při ZŠ Holečkova na základě Přihlášky ke stravování.

Cena stravného

 

6:15 - 8:30  doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti  přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity a aktivity  řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost


8:30 - 8:45  ranní cvičení


8.45 - 9.15  přesnídávka    


9:15 -10:00  řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd


10:00 -10:15  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku


10:15 -11:45  pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivéo počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)


11:45 -12:15  oběd a osobní hygiena dětí


12:15 -14:15  spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku


14:15 -17:00  svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

 • podepsané přezůvky
 • podepsané pyžamo
 • náhradní spodní kalhotky a punčocháče
 • podepsaný cvičební úbor (kraťasy a tričko) - pouze děti ze žluté a červené třídy, děti ze zelené třídy od ledna
 • zubní kartáček a pastu - pouze děti ze žluté a červené třídy
 • oblečení pro hru na zahradě (teplákovou soupravu, uzavřenou obuv)
 • 4 ks toaletního papíru
 • 1 balík papírových kapesníků (10 ks)
 • každý den mít 2 balíčky k dispozici ve své skříňce

 

Všechny věci dětem podepisujeme, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám a ztrátám !!! 

Dále prosíme maminky, aby zvážily, co dítěti do MŠ obléknout.

Nevhodné jsou např.: Kalhoty na zapínání na ramenou a vzadu, oblečení bez kapes na kapesník, šle pod zástěrkou nebo svetrem, zástěrka zapínaná vzadu nebo příliš těsná, přezůvky na zapínání nebo šněrování

Nezapomeňte, že počasí se může během dne velmi změnit !

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ, dodržujte již nyní doma pravidelný režim a přizpůsobujte jej režimu dne v MŠ. Zaměřte se na hygienické a pracovní návyky:

 • dítě udržuje osobní čistotu a zvyká si použít toaletní papír
 • samostatně jí lžící a pije z hrníčku
 • učí se umývat a utřít si ruce a ústa
 • samo si obléká jednoduché části oděvu
 • používá kapesník !!!
 • umí si nazouvat boty a přezůvky
 • zvykáme dítě poznat si své věci a uložit si je na své místo

V šatnách jsou nástěnky s informacemi pro rodiče, doporučujeme Vám, abyste je při vstupu i během školního roku sledovali.

Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho "školní" ulehčit.

Přejeme Vám, aby se Vašemu dítěti v naší MŠ líbilo a dařilo.

 

Pravidla soužití ve třídě mateřské školy stanovená postupně od měsíce září. Podle přání a návrhu dětí se mohou doplňovat. 

 1. Ve tříde, šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem).
 2. Ve tříde, šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře).
 3. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali).
 4. Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve dva kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatosti a pomáhat si navzájem).
 5. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
 6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se).
 7. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti).
 8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež).