Poplatky

Školné - splatné do 15. dne v měsíci činí 900,- Kč. (od 1. 9. 2020)!!!

 Prosíme rodiče o změnu trvalých příkazů.

Platba na účet MŠ 182070287/0300, uveďte prosím jméno zadavatele trvalého příkazu a jméno dítěte. Pokud se Vaše jméno liší od jména dítěte, oznamte to prosím ředitelce MŠ.

Stravné platí rodiče školní jídelně při ZŠ Holečkova na základě Přihlášky ke stravování.

Cena stravného