Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Šuláková

Učitelka MŠ

červená třída
tel: 585 434 648

msrooseveltova@seznam.cz

Anežka Rozsívalová

Učitelka MŠ

červená třída

tel: 585 434 648
msrooseveltova@seznam.cz

Mgr. Bc. et Bc Kateřina Chytilová Hrabcová

Učitelka MŠ

zelená třída

tel.: 585 434 648
msrooseveltova@seznam.cz

Bc. Klára Felnerová

Učitelka MŠ

zelená třída

tel: 585 434 648
msrooseveltova@seznam.cz

Mgr.Bc.Věra Madejová

Ředitelka MŠ

žlutá třída

585 434 648, 731 485 983

ms.rooseveltova@seznam.cz

Mgr.Michaela Hučínová

Učitelka MŠ

žlutá třída

585 434 648

msrooseveltova@seznam.cz